Nottingham Express Transit (NET)

Mae Keolis yn gweithredu rhwydwaith tramiau NET (Nottingham Express Transit) Nottingham gyda sgôr boddhad cwsmeriaid o 92% yn yr astudiaeth yn 2017 gan Transport Focus.

Yn 2015, fe ddyblodd y rhwydwaith mewn maint i 32 cilometr gydag agoriad ail a thrydedd linell NET.  Mae’r rhwydwaith yn awr yn cludo dros 16 miliwn o deithwyr y flwyddyn.

Mae NET yn cynnwys nifer o nodweddion arloesol sydd yn ei wneud yn un o’r rhwydweithiau rheilffyrdd ysgafn mwyaf datblygedig yn y Deyrnas Unedig, ac fe gyflwynwyd llawer ohonynt gan Keolis.  Mae’r rhain yn cynnwys cynnydd mewn lle gwag mewn storfeydd a systemau rheoli newydd – gan arwain at gynnydd yn nifer y tramiau ar y system o chwech i wyth yr awr. 

Defnyddiodd Keolis ei arbenigedd rhyngwladol i helpu i lunio’r gwaith o ehangu Cam Dau NET, o ddechrau’r gwaith adeiladu i’w weithredu’n llawn yn 2015, gan adolygu cynllun gweithredu’r prosiect ar gyfnodau rheolaidd a darparu cyngor a chymorth i’r awdurdodau lleol.  Gwnaeth cydweithrediad rhwng Keolis, Cyngor Dinas Nottingham a Thrafnidiaeth Dinas Nottingham hefyd helpu i greu canolfan drafnidiaeth integredig newydd yng ngorsaf  Nottingham.

Darllenwch fwy am arbenigedd rhyngwladol Keolis yma