Metrolink Manceinion Fwyaf

Ym mis Gorffennaf 2017, fe wnaeth KeolisAmey gymryd yr awenau ar weithrediadau a chynnal Metrolink Manceinion Fwyaf am gyfnod o hyd at 10 mlynedd.

System dramiau’r Metrolink yw’r fwyaf o’i math yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gwasanaethu 93 o arosiadau ledled saith o wahanol linellau ar hyd bron i 100 cilometr o drac, gyda fflyd o 120 o dramiau modern yn darmerthu ar gyfer mwy na 40 miliwn o deithiau'r flwyddyn.

Mae KeolisAmey a Transport for Greater Manchester (TfGM) yn gweithio’n agos i gynyddu hyd yr eithaf ar y cyfleoedd a ddarperir gan y buddsoddiad gwerth £1.5 biliwn y mae TfGM wedi’i wneud yn y rhwydwaith dros y ddeng mlynedd diwethaf.

Mae nodweddion allweddol y contract yn cynnwys ffocws sylweddol ar wella dibynadwyedd gweithredol, gwella gwasanaeth i gwsmeriaid, a gwella diogelwch gyda mwy o staff yn bresennol ar y rhwydwaith – yn neilltuol gyda’r nosau ac ar benwythnosau.  Mae Metrolink KeolisAmey wedi’i ymrwymo i ddefnyddio o leiaf 40% o gontractau cyflenwyr sydd o fewn 25 milltir o Fanceinion Fwyaf a chreu mwy na 300 o swyddi, yn cynnwys gyrwyr, prentisiaethau a hyfforddeiaethau yn ystod hyd y contract.

Mae dros 60 o’r swyddi newydd hynny eisoes wedi dechrau, ar ôl ymgyrch lwyddiannus i recriwtio Cynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid a Swyddogion Teithio Diogel ychwanegol, yn ogystal â mwy o yrwyr.