Heading

Ledled y byd, rydym yn gweithio ag awdurdodau cyhoeddus i gyflawni datrysiadau arloesol a phragmatig sy’n rhoi gwerth am arian i drethdalwyr ac i dalwyr tocynnau teithio.

Yn y Deyrnas Unedig, mae ein gweithrediadau wedi cyflawni mwy o amledd gwasanaethau a chapasiti i deithwyr; gwell prydlondeb a dibynadwyedd; ac mae wedi darparu gwell profiad i gwsmeriaid. Gweithiwn mewn partneriaeth ag awdurdodau sy’n gleientiaid i ddatblygu ac i gyflawni datrysiadau sy’n ymateb i anghenion y gymuned.