DATGANIAD A GYHOEDDIR GAN KEOLISAMEY PAR: GWASANAETH RHEILFFYRDD CYMRU A’R GORORAU A METRO DE CYMRU

23 May 2018

Mae KeolisAmey yn falch bod Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Mercher, y 23ain o Fai) wedi cyhoeddi’i bwriad o ddyfarnu’r contract i weithredu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru i KeolisAmey.

Ar ôl cwblhau cyfnod segur o 10 niwrnod, fe fydd y contract yn weithredol o’r 4ydd o Fehefin, 2018, tan y 14eg o Hydref, 2033, gyda gwasanaethau rheilffyrdd yn trosglwyddo ar y 14eg o Hydref, 2018.  Mae’r cyfnod segur hwn yn arferiad caffael arferol.

Mae KeolisAmey yn bartneriaeth menter ar y cyd rhwng y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus rhyngwladol, Keolis, a’r arbenigwr rheoli asedau seilwaith, Amey.

Mae KeolisAmey ar hyn o bryd yn gweithredu Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau (DLR) yn Llundain, sydd ag un o’r hanesion llwyddiant gorau mewn rheilffyrdd yn y DU – mae’n cyflawni’n gyson well na dibynadwyedd 99%.  Yn ychwanegol, rydym yn gweithredu ac yn cynnal Metrolink Manceinion Fwyaf – y rhwydwaith tram mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Alistair Gordon, Prif Weithredwr Keolis UK:

“Bydd hwn yn wasanaeth rheilffyrdd newydd trawsnewidiol ar gyfer Cymru a’i gororau fydd yn gweld Keolis unwaith eto’n cyfuno’i arbenigedd byd-eang mewn gweithrediadau teithwyr â rhagoriaeth beirianyddol Amey.

“Edrychwn ymlaen at gwblhau’r broses gaffael yn llwyddiannus – bydd y contract cyffrous hwn yn cyflawni i Gymru i gyd.  Roedd y broses gaffael yn gaeth, gan esgor ar ddatrysiadau trawsnewidiol er budd pawb yng Nghymru, ac, yn wir, genedlaethau’r dyfodol.

“Er na fydd y newidiadau arfaethedig yn digwydd dros nos, ni fydd modd adnabod y rheilffordd mewn pum mlynedd, diolch i weledigaeth Llywodraeth Cymru.” 

Dywedodd Andy Milner, Prif Weithredwr Amey:

“Gan adeiladu ar ein partneriaeth lwyddiannus â Keolis, sydd eisoes wedi’n gweld ni’n darparu dau wasanaeth sy’n perfformio’n uchel – Metrolink Manceinion Fwyaf a Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau yn Llundain – roedd hi’n anrhydedd ein bod wedi’n gwahodd i weithredu gwasanaeth Cymru a’r Gororau.

“Mae hwn yn gyfle gwych inni ddefnyddio’n galluoedd ar y cyd i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i Gymru.  Byddwn yn canolbwyntio ar weithio â Trafnidiaeth Cymru i drawsnewid y seilwaith presennol ac i gyflwyno trenau newydd i wella profiad teithwyr yn sylweddol, yn ogystal ag i greu cannoedd o swyddi newydd a chyfleoedd am brentisiaethau.

Ni all KeolisAmey wneud unrhyw sylw yn rhagor tan y bydd y broses gaffael wedi gorffen ac mae’r contract wedi’i ddyfarnu.