Croeso i KeolisAmey

Menter ar y cyd brofadwy sy’n cyflawni ledled y Deyrnas Unedig

KeolisAmey –

Daeth Keolis ac Amey ynghyd yn 2014 i ddarparu gwir fenter ar y cyd, gan ddod â rheoli asedau o safon fyd-eang, a manteisio ar fuddion integreiddio nes rhwng gweithrediadau a seilwaith.  Dyma wir bartneriaeth strategol hirdymor.